Jump to content

Výroba, prodej a montáž komínových komponentů

Zajišťujeme také kompletní revizní zprávy.

Služby

Víte, že nechat si zkontrolovat komín musíte minimálně jednou ročně? Poskytujeme nadstandardní kominické služby. Ke své práci přistupujeme profesionálně a spolehlivě. 

Nabízíme vám prvotřídní služby týkající se kontroly a revizí komínů a spalinových cest. Zajišťujeme profesionální měřením emisí – spalin. Vystavíme vám protokol o provedené prohlídce komína nebo zápis do provozní knihy kotelny o výsledku kontroly spalinové cesty.

Našich odborných kominických služeb využijete před uvedením do provozu nového nebo upravovaného komínu a po každé stavební úpravě.  Revizi komínu a spalinových cest budete potřebovat také při změně druhu paliva, spotřebiče nebo po vzniklém komínovém požáru.

Jednorázové i pravidelné kontroly a revize komínů provádějí naši zkušení kominíci a revizní technici.

Rekonstrukce komínů pomocí vložkování

Nejčastější způsob rekonstrukce komínů před připojením spotřebiče na kouřovou cestu je pomocí jejich vložkování. Všechny moderní spotřebiče kladou nehledě na druh paliva velmi vysoké nároky na odtah spalin. Důležité faktory při určování vhodného materiálu pro komínovou vložku jsou tyto: nízké teploty spalin, nenasákavost a také odolnost vůči vlhkosti. Dlouhodobá a vysoká účinnost topné soustavy vychází z kvality nainstalovaných materiálů, ty jsou zároveň zárukou Vaší bezpečnosti a spolehlivosti chodu domu, ale i životnosti Vašeho spotřebiče. Samozřejmě se nabízí i otázka, zda by nebylo výhodnější postavit komín nový a ten starý rovnou zbourat. Odpověď je poměrně jednoduchá, proč by měl člověk platit více za věc novou, když renovovaná se funkčností plně nové vyrovná. Nehledě na jiné aspekty jakými by mohly být úklidové práce spojené s bouráním tělesa starého apod. Navíc i náklady na vložkování komínu budou jednoznačně nižší.

Povinná roční kontrola komínu a revize komínových spalinových cest

Údržba komínů a kouřových cest má bohatou tradici sahající několik století do minulosti. Nutnost údržby a kontroly byla, je a patrně ještě dlouho bude dána tím, že topná soustava je zdrojem největších rizik spojených s užíváním jakékoliv stavby. V prvé řadě je tu riziko požáru, který spolehlivě ničí rozsáhlé majetky, ale nelze opomenout ani riziko otravy kysličníkem uhelnatým, která ročně stojí život několika desítek našich spoluobčanů. V poslední době vstupuje do hry i finanční hledisko, protože udržovaná a optimalizovaná spalinová cesta dokáže ročně ušetřit nemalé finanční prostředky.

Máte-li zájem o naše služby neváhejte nás kontaktovat!

Kontaktní informace

Blanka Karvaiová
Samota 80
Jirny
250 90
Česká republika
IČ:
DIČ:

Otevírací hodiny:

Pondělí7:30–16:00
Úterý7:30–16:00
Středa7:30–16:00
Čtvrtek7:30–16:00
Pátek7:30–16:00
Sobota
Neděle